AVIS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquest website és MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA, amb domicili social al carrer Bastoners, 23, 08296 de Castellbell i el Vilar (Barcelona) i DNI.:45466992V, correu electrònic de contacte: marta@martabellot.com

USUARIS

L’accés i/o ús del lloc web atribueix la condició d’usuari, que accepta des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaràn independentment de les condicions particulars que, si s’escau, regeixin la utilització del lloc web o dels serveis vinculats a aquest. La prestació del servei del lloc web té caràcter gratuït. Quan l’usuari es registri i aporti dades personals per poder accedir a algún dels serveis específics, a la recollida i tractament de les dades personals dels usuaris li és aplicable el que disposa l’epígraf sobre Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal.

Obligacions de l'Usuari

El simple accés, navegació i ús del lloc web comporta i suposa l’acceptació per part de l’usuari de l’Avís Legal vigent i publicat a cada moment.

El lloc web de MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA proporciona l’accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (des d’ara “els continguts”) a Internet pertanyents a MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA o als seus llicenciadors als quals l’usuari pugui tenir accés.

L’usuari assumeix la repsonsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrassenya sobre la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA ofereix a través de la seva pàgina web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprearlos per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre coninguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’appologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.clece.es, dels seus proveïdors o terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, missatges o altres eines de participació, si s’escau.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA per sí sola o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

L’usuari es compromet a respectar els drtes de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA.

L’accés, navegació, utilització, emmagatzematge i/o descàrregues del contingut, per part de l’usuari al lloc web, no li atorga cap dret de propietat sobre aquests.

En conseqüència, l’ús dels continguts del lloc web per part de l’usuari serà per al seu ús privat i sempre que amb això no infirngeixi el Copyright o qualsevol altre dret de MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA.

Aquesta autorització de còpia privada no implica la concessió de llicència o dret d’explotació a favor de l’usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT

MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA ha près totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnología, per a garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

L’usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estàn exposades a una pluralitat d’amenaces que fa que no siguin segures. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement aquestes amenaces i, entre elles, el tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com per exemple virus, troians, etc., així com tenir actualitzat el software de seguretat dels corresponents navegadors.

MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin produir-se.

MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA no garanteix la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis. No obstant això, posarà tots el seu esforç a procurar que el lloc web estigui accessible i en ple funcionament tot el temps.

ÚS DE COOKIES

El lloc web www.martabellot.com utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques. Per a més informació accedeixi a la nostra Política de Cookies.

ENLLAÇOS

Els enllaços continguts en el nostre lloc web us poden dirigir a continguts web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet.

MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindràn exclusivament caràcter informatiu i en cap cas impliquen cap relació entre MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Els enllaços al web de MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA hauràn de respectar les següents condicions:

1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA de la pàgina que realitza l’enllaç.

2. La pàgina web en la que s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o que atemptin contra l’ordre públic, així com continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

3. MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web sense necessitat d’al·legar cap causa. En cas de produir-se, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA.

4. MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA no es responsabilitza de cap forma ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix, sota la seva exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.

5. La pàgina web a la que s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

GENERALITATS

MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de llocs web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sensse previ avís, qualsevol modificació que consideri oportuna al seu lloc web.

MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el que passaran a tenir vigència i es publicaràn al lloc web.

Legislació aplicable i jurisdicció: la relació entre MARTA BELLOT FOTOGRAFÍA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Justjats i Tribunals de la ciutat de Manresa.